Privacybeleid / Disclaimer

 

(ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens)
 

Onze bedrijfsgegevens

Aleactes BV
Lange Haven 90
3111 CJ Schiedam


K.v.K. Den Haag nr.: 64612643
IBAN: NL55RABO 0304 1348 05
BIC: RABONL2U

Email: info@yerbamate-thee.nl


Het privacybeleid van Aleactes BV is ingesteld om bezoekers en klanten van onze site op de hoogte te stellen hoe er met hun persoonlijke gegevens om gegaan wordt.

Alle gegevens die u vrijgeeft aan
Aleactes BV worden opgeslagen in onze database en gebruikt om uw bestelling te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Natuurlijk zullen uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden, niet openbaar gemaakt worden en met grote zorgvuldigheid bewaard worden. Wij behouden ons het recht voor uw IP adres te registreren. Uw IP adres kan gebruikt worden om een bezoekersprofiel te maken en het gebruik van de site te evalueren zodat wij onze site verder kunnen ontwikkelen. Ook misbruik van onze website kan hierdoor achterhaald worden. Wij doen hiervan altijd aangifte!

Uw gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden. Willen derden toch gebruik maken van uw gegevens dan zullen wij u daar eerst van op de hoogte brengen. Aleactes BV kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Financiële informatie
Als u uw bestelling betaalt via iDEAL zult u doorgelinkt worden naar site van iDEAL. Deze site is beveiligd met een SSL-codering, uw gegevens zijn daardoor beschermd. Aleactes BV kan op geen enkele manier inzage krijgen in uw bankrekening. Alleen uw bankrekeningnummer, uw adresgegevens en het bedrag dat u overgemaakt heeft krijgen wij te zien.

Inzage gegevens
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd worden via uw account.

Ook personen binnen
Aleactes BV, die binnen het kader van hun werkzaamheden hiertoe bevoegd zijn, hebben toegang tot uw gegevens.

U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres vermeld staan, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage, na uitleg, weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, d.m.v. een e-mail op de hoogte gebracht.

Persoonsgegevens kunnen op verzoek uit de database verwijderd worden als:

-       Deze gegevens niet juist blijken.
-       De registratie van deze gegevens het doel van de registatie niet dient.
-       De registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

 

Cookies
Bij uw bezoek aan onze website worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina's het meest worden bezocht of de tijdstippen van uw bezoek. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de gebruikers, houden wij bij met welk type browser u onze site benaderd. Wij traceren geen bezoekers via IP-adres.
 

Facebook
Als u op de Facebook-knoppen klikt, worden er gegevens verzonden naar Facebook.


 

Disclaimer


Op de eigenaar/houder van deze site rust slechts een inspanningsverplichting. De kwaliteit van de aangeboden informatie, adviezen, diensten en/of in het kader daarvan te leveren producten wordt in de mate van het mogelijke gerealiseerd. Er bestaat nooit een garantie op resultaat.

Informatie
De informatie op deze site wordt met grote zorg samengesteld. Aleactes BV kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten aangeboden op deze site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.
Aleactes BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Aleactes BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Aleactes BV streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Deze website bevat links naar andere sites. Aleactes BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.
Aleactes BV is op geen enkele wijze aansprakelijk hoe andere sites, die u via een link vanaf onze site bezoekt, met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Nieuwsbrief
Een nieuwsbrief ontvangen is alleen mogelijk als u zelf aangeeft een nieuwsbrief te willen ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich afmelden via een link in de nieuwsbrief of na inloggen in uw persoonlijke account.  Uw  e-mailadres zal uit ons bestand verwijderd worden.


Auteursrechten
Het auteursrecht op de website wordt door Aleactes BV uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.

Foto materiaal
Het is niet toegestaan foto's te gebruiken/verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Aleactes BV.

Template
De gebruikte template (lay-out) voor de website van Aleactes BV is exclusief ontworpen. Het is niet toegestaan de template of delen daarvan over te nemen.

 

TOT SLOT
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.